روال پذیرش و ترخیص

1395/3/27 0:0

روال پذیرش سرپایی بیمارستان امام حسین (ع) اهرم:                                                                                                                                  *دریافت نوبت به صورت حضوری  *مراجعه به بیمارستان در تاریخ وساعت تعیین شده   *مراجعه به پذیرش و ثبت نوبت وبه صندوق جهت پرداخت هزینه ویزیت       *انتظار تازمان فراخوان پزشک  *مراجعه به اتاق معاینه و دریافت دستورات درمانی پزشک  *در صورت عدم نیاز به بستری :مراجعه به داروخانه جهت دریافت دارو یا به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش ویا ....*در صورت نیاز به بستری :مراجعه به واحد پذیرش بستری و پیگیری امور مربوطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


تاریخ بروز رسانی:   31 فروردين 1400

تعداد بازدید:   ۱۹

 


چاپ
< >