تاریخچه

1400/2/20 0:0

در حال حاضر بیمارستان امام حسین (ع) اهرم با داشتن32تخت مصوب بعنوان یک بیمارستان جنرال و درجه سه بوده که با فاصله 45 کیلومتری از مرکز استان بعنوان بیمارستان های مهم از نظر موقعیت جغرافیایی به شمار می آید. بطوریکه این مرکز علاوه بر درمان بیماران شهرستان خود پذیرای مراجعه کنندگان شهرستان های همجوار نیز می باشد. بعنوان مثال بخش بوشکان شهرستان دشتستان به لحاظ نزدیکی مسافت به این بیمارستان مراجعه می نمایند.

پوشش درمانی این بیمارستان شامل درمانگاه و بخش های بستری و اورژانس، دیالیز، تالاسمی ، زایشگاه  بوده که در مجتمع درمانگاهی این بیمارستان قرار دارد و بصورت شبانه روزی در ارائه خدمات درمانی به مراجعین فعال است. درمانگاه (پاراکلینیک) بیمارستان دارای تخصص های زیر می باشد : اطفال و نوزادان، ،پوست، چشم پزشکی، داخلی ، دیالیز، کلینیک دیابت و تغذیه ، همچنین واحدهای مختلف دیگری در این مجتمع درمانگاهی مستقرمی باشد که وظیفه خدمات حمایتی و اداری بیماران بعهده این واحدها می باشد از جمله واحد پذیرش ، ترخیص ، اسناد پزشکی و امور بیمه گری.

ضمنا بخشهای پاراکلینیکی این بیمارستان نیز مشتمل بر بخشهای رادیولوژی ، سونوگرافی، آزمایشگاه مرکزی که درمان بیماران انجام وظیفه می نمایند.


تاریخ بروز رسانی:   20 ارديبهشت 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >