بیمه های طرف قرارداد

1400/3/1 0:0

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان امام حسین(ع)اهرم

*بیمه های پایه طرف قرارداد

  تامین اجتماعی

  خدمات درمانی

  نیروهای مسلح

*سایربیمه های طرف قرارداد

1-شرکت ملی نفت 2-بیمه ایران 3-بیمه دی 4-بیمه سینا 5-بیمه دانا 6-صدا وسیما     

7-بانک ملت 8-بانک سپه 9-بانک تجارت 10-بانک کشاورزی 11-بانک صادرات

                                       ( با آرزوی سلامتی)


تاریخ بروز رسانی:   1 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >