بررسی روندپیشرفت فازدوم بیمارستان امام حسین (ع) اهرم درفرمانداری تنگستان

11 تير 1396
به منظور بررسی مسائل ومشکلات زیرساختی حوزه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان خصوصا میزان پیشرفت فازدوم بیمارستان امام حسین (ع) اهرم، جلسه ای باحضورفرماندار، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ومعاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری د رمحل دفتر کارفرماندارتنگستان برگزارشد. معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهردراین نشست گفت:ضروری است درکمیته برنامه ریزی شهرستان اعتبارات لازم جهت پروژه های عمرانی حوزه بهداشت ودرمان که به عنوان زیرساخت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مورد استفاده می باشند اختصاص یابد. دکترایرج بیژنی افزود:یکی ازپروژه های مهم حوزه سلامت شهرستان تنگستان،تکمیل فازدوم بیمارستان امام حسین (ع) اهرم می باشد که درحال حاضرجهت راه اندازی آن ، اعتباری بالغ بر40 میلیارد ریال دربخش های فیزیکی وتاسیساتی آن نیازمی باشد. درادامه فرماندارشهرستان تنگستان نیزگفت:ضروری است فازدوم بیمارستان امام حسین (ع) دراسرع وقت ممکن تکمیل وبه بهره برداری برسدتا بخش دیگری ازمشکلات حوزه سلامت شهرستان مرتفع گردد. دکترعادل دهدشتی تاکیدکرد:لازم است دراین خصوص جلسه ای باحضورریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی ومعاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزارگرددواقدامات لازم وسریع به منظورجذب اعتبارات بیمارستان صورت پذیرد. درپایان این نشست رایزنی ها وبحث وتبادل نظر درخصوص کلیه پروژه های پیشنهادی سال 96 صورت پذیرفت.


   

تاریخ بروز رسانی:   11 تير 1396

تعداد بازدید:   ۲

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >