موسسه خیریه بیمارستانی درشهرستان تنگستان راه اندازی می شود

17 تير 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان،نشست تشکیل موسسه خیریه حوزه سلامت ،باحضورفرماندار،حجه الاسلام والمسلمین عبداللهی،سرپرست شبکه بهداشت ودرمان وریاست بیمارستان امام حسین (ع) اهرم وباحضوری جمعی ازخیرین وکارکنان دردفترسرپرستی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان تشکیل شد. فرماندارشهرستان تنگستان دراین نشست اظهارداشت:ضروری است که مردم شهرستان تشویق شوندتا بامشارکت خودبه عنوان یارویاور دولت،بتوانیم سطح خدمات سلامت رابه حداستانداردوقابل قبولی برسانیم. دکترعادل دهدشتی افزود:درشهرستان تنگستان برای رسیدن به سطح قابل قبول زیرساخت های سلامت،نیازبه کاروتلاش مضاعف وپیگیروهمچنین جذب واختصاص اعتبارات داریم وبرای این کارلازم است روحیه مشارکت مردمی درجامعه راترویج دهیم. وی تاکیدکرد:باوجودی که خدمات صورت گرفته درسالیان گذشته خیلی خوب بوده،ازطرفی اعتبارات درنظرگرفته شده حوزه سلامت امسال تقریبا سه برابرشده وبخش زیادی ازدغدغه های مردم حل شده،بازهم نیازبه کارمضاعف داریم ولازم است مجموعه خیرین شهرستان رادعوت کنیم تا کمک های آنان نیزباعث دلگرمی درمجموعه دولتی شهرستان گردد. دبیر شورای خیرین دانشگاه علوم پزشکی بوشهرنیزضمن تشکرازحضورمدعوین دراین جلسه گفت:مطابق باابلاغ صورت گرفته ازطرف مقام محترم وزارت بهداشت تاکید شده است همه بیمارستانها درکنارخودیک مجموعه خیریه داشته باشندکه دراستان بوشهرنیزاین کاردرحال انجام است. حجه الاسلام محمودعبداللهی تاکیدکرد:براساس تفاهمنامه صورت گرفته بین وزارت بهداشت ووزارت کشورمقررشده هربیمارستانی که اقدام به تاسیس خیریه درکنارخود نمایدمجوزآن دراسرع وقت توسط وزارت کشورداده شود. وی ادامه داد:درشهرستان تنگستان نیزبه دلیل علاقه مندی مجموعه مدیریتی آن وهمچنین سابقه تاریخی ومذهبی درامورخیریه شهرستان،ونیزوجودپروژه های خیرسازدرشهرستان،استارت کارتشکیل مجموعه خیرین سلامت ازاین نشست زده آغازخواهدشد. وی افزود:مطابق آمارها زمین بیشتر خانه های بهداشت ومراکزخدمات جامع سلامت شهرستان،وقفی می باشدوازجمله اهداف تشکیل این موسسه،تسهیل درفرآیندمشارکت اجتماعی خیرین وجلوگیری ازسردرگمی آنهاست تاازاین طریق بتوانیم به توسعه مراکزخدمات سلامت،خانه های بهداشت وبیماران کمک کنیم. وی اعضای این موسسه راشامل 5 عضواصلی،دونفرعلی البدل،یک بازرس ویک بازرس علی البدل عنوان کردوافزود:ازهمه کسانی که علاقه مندبه کارخیرهستنددعوت می کنیم عضوتیم خیرین شهرستان باشندچراکه بنابه فرموده پیامبراسلام:اگرکسی دلالت برکارخیرنمایدمانندکسی است که فاعل خیربوده است. سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان نیزضمن تشکرازحضورمدعوین درجلسه،عمل خیرراجزو باقیات صالحات وواعمال ارزشمندی دانست که هرانسان می تواندازخودبه یادگاربگذاردبرشمرد. مهندس ایرج زنده بودی تاکیدکرد:طی سالیان گذشته درمناطق مختلف شهرستان تنگستان،خیرین زمین هاوکمک های مالی زیادی رادرحوزه بهداشت ودرمان وقف نموده اند و نقش خیرین شهرستان خصوصادروقف زمین برای ساخت خانه های بهداشت،پایگاههای اورژانس ومراکزخدمات جامع سلامت همواره برجسته بوده است.


   

تاریخ بروز رسانی:   17 تير 1396

تعداد بازدید:   ۲

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >