مهندس ایرج زنده بودی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان منصوب گردید

20 ارديبهشت 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر آقای مهندس ایرج زنده بودی به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان تنگستان معرفی گردیدند. پیش از این مرحوم دکتر علی نگین تاجی این مسئولیت را بر عهده داشت که متأسفانه ماه پیش به دلیل بیماری دارفانی راوداع گفت.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.